Concentraten

Perskoekmeel bevat unieke eigenschappen, zowel chemisch, nutritioneel als fysisch. Dat zorgt ervoor ervoor dat perskoekpoeders een breed toepassingsgebied hebben in cosmetica, voeding en materialen.