Naturals

Bij onze ‘Naturals’ staat het extractieproces centraal.
Extraheren doen we conventioneel op basis van water en/of ethanol maar ook door middel van superkritisch CO2.
Add Essens beschikt voor beide technologieën over labo- en pilootinstallaties. In vele gevallen zal uw natuurlijke grondstof moeten worden voor- of nabewerkt. Drogen, persen, zeven, windziften, malen, snijden, breken behoren hier tot de mogelijkheden.
Om een afgewerkt product te verkrijgen, kunnen we bovendien de gemaakte extracten opzuiveren of op concentreren, neutraliseren, destilleren, autoclaveren of sproeidrogen.

Add Essens stelt zijn piloot- en industriële installaties ter beschikking van derde partijen/klanten om proeven uit te voeren op door hen aangeleverde grondstoffen of tussenproducten.
Add Essens beschikt over de juiste knowhow om de resultaten van deze proeven te extrapoleren naar industriële processen.